reklama

Výcvik psa tvarováním neboli shapingem

Výcvik psa je důležitou součástí jeho výchovy, která je vhodná nejen pro větší, ale i menší plemena psů. Chování i cviky psa naučíte vhodně zvoleným výcvikem, který se v současné době zaměřuje na moderní přístupy. Trénink psa a usměrnění jeho chování je možné zvládnout i za pomoci různých moderních technik – například pomocí markeru v podobě klikru, který je skvělým pomocníkem pro shaping neboli tvarování.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Výcvik psa a tvarování chování

Trénink psa lze provádět s každým psem, protože je rád, že se mu věnujete. Každé plemeno je velmi specifické a každý psí jedinec individuální. Proto je vhodné zkusit různé metody, které nejsou nijak složité a mohou vyhovovat právě vašemu čtyřnohému parťákovi. Výcvik psa a usměrnění jeho chování se neobejde bez povelů, kterým pes dostatečně rozumí. Nejdříve je ale nutné, aby si pes různé povely zafixoval a prováděl při nich činnosti, které se naučil. Výcvik psa je vhodný i proto, aby se pes nenudil, jinak začne „zlobit“, a to žádný chovatel nechce. Pokud je pes motivovaný k přemýšlení, je to známka úspěchu. Moderní trénink lze provádět s mladým štěnětem, ale i s dospělým psem. Velkým pomocníkem jsou různé markery. Velmi oblíbený je klikr, který vydává specifický zvuk, na který každý pes reaguje.

Výcvik psa – shaping

Shaping neboli tvarování je výcvik psa spočívající v odměňování správných reakcí klikrem a ignorací nežádoucích pokusů, takže časem pes provádí jen žádoucí chování. Tímto způsobem naučíte psa cviky velmi přesně a lze tak spojovat celé série chování. Takto vedete psa k výslednému cviku přesným klikáním a odměňováním pohybů, které vedou vašeho psa k výslednému cviku. Nijak s ním přitom nemanipulujete rukou ani hlasem, pes se soustředí jen na zvuk klikru. Celý proces je o jednoduché reakci psa na odměnu za správné pokusy. Čím víc správných pokusů, tím víc odměn od vás pes dostane a chování se tak více upevní. Výsledkem je správné provedení cviku v jeho finální podobě.

Cílem je provádění cviku, který je pro psa odměnou
i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Cílem je provádění cviku, který je pro psa odměnou

Historie shapingu

Autorem shapingu je B. F. Skinner, objevitel operativního podmiňování a zakladatel vědy, která se nazývá behaviorální analýza – což je operantní podmiňování, které vede k tvarování, tedy k chování. Operantní chování je výsledkem nepřetržitého procesu. Tento fenomén se vyskytuje vždy, když se organismus učí nové chování v jakémkoliv prostředí. Je nezávislé na tom, zda psa navádíte do pozice pamlskem, nebo jej necháváte přemýšlet, aby si na chování přišel sám, a usměrňujete jen úspěšné mezikroky klikrem, nebo si pomáháte targety a úpravou prostředí.

Jak na shaping

Při shapingu neboli tvarování psa je důležité dodržet některé zásady, aby výcvik psa a jeho chování bylo takové, jaké chcete. Důležité je správné načasování, kdy psovi kliknete. Není vhodné kliknutí příliš brzy ani příliš pozdě. Pes potom cvik vůbec nedokončí, nebo cvičí nepřesně a pomalu, protože si není jistý, za co se mu kliklo. Pokud si pes bude jistý, za co dostal odměnu, bude sebevědomější a může tak cvičit rychleji a přesněji. Vše záleží na vás, jak chcete, aby pes cvik vykonal. Co přesně má udělat s nohama, jak má stát, jak rychlý má být. Odměňujte jej, jen když vaše kritéria splní.

Pracujte vždy na jednom úkolu a obtížnost zvyšujte až tehdy, když pes své práci rozumí. Pokud budete psa cvičit při chůzi u nohy, nejdříve jej odměňujte za to, že stojí co nejblíže k vaší noze. Když toto ovládá na místě, je čas na výcvik psa v pohybu dopředu. Odměňte jej jen tehdy, až bude těsně vedle nohy, nikoliv před vámi ani za vámi, jinak jej naučíte nepřesný cvik. Je jen na vás, kolik kritérií si určíte. Čím více jich bude, tím větší kontrolu nad cvikem budete mít, ale zároveň je více věcí, které se pes musí naučit. Časem zjistíte, že je více věcí, které pes může udělat špatně, než které udělá správně.

Při shapingu se pes učí jednotlivé cviky, které jsou nezávislé na prostředí
i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Při shapingu se pes učí jednotlivé cviky, které jsou nezávislé na prostředí

Dalším kritériem nebo zásadou je množství odměn  tedy počet odměn, které pes získá za minutu tréninku. Většina psů se ráda drží blízko u vás, pokud jej budete odměňovat nedrobivými malými pamlsky, které mu dokážete v jedné minutě dát. Bude jich jistě více, než kdybyste jej odměňovali hozením míčku. Odměn musí být právě tolik, aby se udrželo jeho chování a při tom se nijak „nepřežral“. Při malém odměňování může být pes zmatený a ztratí o cvičení zájem. Když je odměn naopak příliš mnoho, může o ně přestat jevit zájem. Při učení nových cviků zvolte lákavé a chutné odměny, které se stanou obyčejnějšími, až pes dojde do stádia, kdy bude provedení samotného cviku odměnou.

Výcvik psa touto metodou je bez povelů, s výjimkou rozumně umístěné pochvaly. Pokud by se při povedení nového cviku, který je ještě nepřesný, použili povel, učili byste psa pomalému a nepřesnému cviku. Proto je vhodné přidat povel ke cviku v momentě, kdy jste si 100% jisti jeho správným provedením bez ohledu na okolnosti. Kdy tedy začít přidávat povel? Pes je díky klikání a odměňování zvyklý cvik neustále opakovat. Když u psa pozorujete, že chce naučený povel zopakovat, potichu vyslovte povel – ale pozor, nesmíte psa vyrušit. Pokud pes cvik dobře ovládá, povel jej v provedení nijak nevyruší. Po několika opakováních by si měl pes vytvořit spojení mezi povelem a cvikem a měl by reagovat ihned po vyslovení povelu, protože je to pro něj nejrychlejší možnost získání pamlsku. Ovšem pozor, pokud si pes jednou spojí cvik s povelem, už psa neodměňujte. Pokud by cvik předváděl bez povelu, může to být v tu nejméně vhodnou dobu. Dle zkušeností to bude váš pes jistě zkoušet.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, psichologie.cz, pesweb.cz

Publikováno: 5. 6. 2024, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská