reklama

Jak uplatnit reklamaci zájezdu?

Léto je u konce a s ním i většina dovolených. Co ale dělat, pokud ta vaše neproběhla podle představ a realita zájezdu byla od vize nabízené cestovní kanceláří na míle daleko? Poradíme jak na reklamaci zájezdu!

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jak na reklamaci zájezdu? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Víte, jak reklamovat zájezd?

Pokud v průběhu vaší dovolené narazíte na vady, které mohou kazit vytoužený odpočinek, braňte se. Řešením je reklamace zájezdu neboli tak zvané vytknutí vady zájezdu. „Reklamovat vadu zájezdu je možné v souladu s občanským zákoníkem. Reklamace však musí být učiněna bez zbytečného odkladu. Vzhledem k tomu, že součástí reklamace musí být i určení přiměřené lhůtu k odstranění vady zájezdu, je jasné, že pokud to jde, je vadu zapotřebí vytýkat v místě konání zájezdu,“ upozorňuje Petr Šmelhaus z právního oddělení dTestu.

U koho zájezd reklamovat?

V první řadě je zapotřebí si zodpovědět otázku, ke komu právně řečeno vytknutí vad zájezdu směřovat. Za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, odpovídá pořadatel zájezdu. A to bez ohledu na to, zda závazky plynoucí z této smlouvy má plnit on sám či jiný smluvený dodavatel, například dopravce zajišťující transfer na letiště. Pokud jste si dovolenou zařídili přes zprostředkovatele, můžete reklamaci zájezdu uplatnit i u něj.

Za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, odpovídá pořadatel zájezdu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, odpovídá pořadatel zájezdu

Co je psáno, to je dáno aneb Ústní příslib nestačí

S možnými vadami zájezdu počítejte již při jeho nákupu neboli při uzavírání smlouvy. Je důležité dbát, aby všechny slíbené vlastnosti zájezdu byly uvedeny ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, které musí být v textové podobě. „Ať už se jedná například o kategorii ubytování, vzdálenost apartmánu od moře či bezplatný vstup do hotelového wellness. Vždy doporučujeme před podpisem smlouvu či potvrzení o zájezdu důkladně projít,“ vysvětluje Petr Šmelhaus. Pokud vám nebude cokoli jasné, požadujte upřesnění. A v případě, že se údaje ve smlouvě a v potvrzení o zájezdu liší, máte právo dovolat se toho, co je pro vás výhodnější. 

Jednejte ihned – reklamaci podejte písemně

Rychlé jednání při reklamaci zájezdu je klíčové. Ať už jste narazili na nefunkční klimatizaci nebo pokoj bez slibovaného výhledu, s oznámením neotálejte a stěžujte si ihned. Obraťte se neprodleně přímo na delegáta ideálně s písemnou stížností, jejíž převzetí si necháte potvrdit. Reklamaci vady nebo stížnost je vhodné zároveň zaslat třeba e-mailem také do cestovní kanceláře. Pokud problém kazí radost více účastníkům vašeho zájezdu, požádejte o jejich svědectví. Budete tak mít silnější vyjednávací pozici. „Silnější pozici vám zajistí také zdokumentování nedostatků zájezdu. Vždy našim spotřebitelům doporučujeme si daný problém nafotit či natočit,“ říká Petr Šmelhaus.

Rychlé jednání při reklamaci zájezdu je klíčové
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rychlé jednání při reklamaci zájezdu je klíčové

V písemné reklamaci zájezdu uveďte, kdo dané vady reklamuje a vůči komu. Detailně popište, v čem se poskytované služby liší od služeb smluvně ujednaných, případně přiložte získané důkazy a uveďte, jakým způsobem chcete reklamaci vyřídit. Zásadní je také uvést přiměřenou lhůtu, do které požadujete sjednání nápravy – například přestěhování do jiného pokoje. 

Náprava jde na účet cestovní kanceláře

Mnohdy se cestovní kanceláře snaží o okamžitou nápravu. „Prioritou je, aby cestovní kancelář zajistila pokračování zájezdu. Pokud není možné sjednat alternativu stejné kvality služeb, rozdíl v ceně se zákazníkům vrací. Cestovka může nabídnout ale i alternativu vyšší, luxusnější kategorie. V takovém případě náklady hradí ze svého,“ popisuje praxi Petr Šmelhaus. 

Jak na reklamaci zájezdu? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jak na reklamaci zájezdu?

Odstranění vad v nedohlednu? Vezměte situaci do svých rukou

Co když cestovní kancelář nabídne i u podstatných vad alternativu nižší kvality, než jste měli sjednanou nebo nápravu v přiměřené lhůtě vůbec nesjedná? V takových situacích je na místě si srovnatelné alternativní řešení obstarat sami. Poté tak máte právo požadovat kompenzaci nákladů po cestovní kanceláři. A pokud se jedná o vadu, s kterou na místě zájezdu sami nic nezmůžete, máte právo požadovat finanční kompenzaci. I tady je však důležité vyžádat si od delegáta písemné potvrzení, že náprava nebyla sjednána. „Finanční kompenzaci můžete uplatnit písemně, co nejdříve po návratu z dovolené. Pokud reklamaci zájezdu cestovní kancelář zamítne, můžete nárok dále uplatnit u soudu nebo jít cestou mimosoudního řešení sporu,“ radí Šmelhaus z právního oddělení dTestu.

Kompenzace za ztrátu radosti z dovolené

Konečně je cestovní kancelář odpovědná také za újmu za narušení dovolené. Jedná se o výjimečné situace, kdy byla vada natolik závažná, že vám zkazila část zájezdu nebo zájezd úplně zmařila. Představte si třeba případ, kdy vám na poznávací zájezd nebyl zajištěn slíbený český průvodce a vy tak absolvujete zájezd bez slíbeného poznání. 

Zdroj informací: dTest

Publikováno: 6. 10. 2023, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce