reklama

Pojištění auta není jen povinné ručení

Pojištění osobního automobilu je stejně důležité jako pojištění našeho života a zdraví. Nepojištěné auto bez povinného ručení by se nemělo na silnici vůbec objevit. Jinak je to už s havarijním pojištěním a nejrůznějšími typy připojištění. Než se ale do této zapeklité akce, jako je pojištění vozidel, pustíte, přeptejte se u odborníků na pojištění, co by vám mohli doporučit.

Pojištění vozidla patří mezi povinnosti každého majitele automobilu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Pojištění vozidel

Každý, kdo vlastní a provozuje osobní nebo nákladní automobil, musí ze zákona splnit některé důležité úkony. Jedním z těchto úkonů je i pojištění vozidel, u nás známé také jako povinné ručení. Kromě něho si řidiči také často sjednávají se svou pojišťovnou havarijní pojištění a různá připojištění, která se k provozu automobilů vztahují.

Povinné ručení – oficiálně označování jako pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je pojištění, které řidiče kryje pro případy, když svým automobilem způsobí škodu (újmu na zdraví či majetku) někomu jinému. Říká se mu zákonné pojištění vozidla, protože je musí mít ze zákona každé auto. Povinné ručení je povinné v ČR i v zahraničí. Součásti povinného ručení jsou asistenční služby pro pojistné události.

Povinné ručené pokrývá:

  • škodu na zdraví nebo životě
  • majetkovou škodu
  • škodu, mající povahu ušlého zisku
  • náklady na právní zastoupení

Na některé situace ale pouhé povinné ručení nestačí, na některé je krátké a nevztahuje se na ně ani doplňkové havarijní pojištění. To jsou situace, které ale může řidič svým zodpovědným chováním za volantem předvídat a může se jim vyhnout. Například:

  • řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
  • škody způsobené nevhodným používáním automobilu 
  • škody vzniklé střetem dvou vozidel, které jsou ve vlastnictví jednoho majitele, pokud se nejednalo o dva různé provozovatele vozidla (provozovatel je osoba, která je zapsaná v registru vozidel a je oprávněna k užívání vozidla).
  • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem
  • jízdu s vozidlem, které nesplňuje normy STK
  • jízda bez řidičského oprávnění
Povinné ručení musí mít každý majitel automobilu ze zákona sjednané
Povinné ručení musí mít každý majitel automobilu ze zákona sjednané (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Povinné ručení je placená služba, avšak každý řidič (resp. provozovatel automobilu) si může svobodně vybrat v cenové nabídce jednotlivých pojišťoven a může se rozhodnout, která z nabídek je pro něho nejvíce lukrativní. Ceny povinného ručení nejsou vždy stejné a promítá se v nich také věk řidiče, řidičské zkušenosti, které jsou odměňovány tzv. bonusy, technický stav vozidla nebo roční nájezd.

Pojištění vozidel je povinnost každého majitele automobilu. Pokud by ho neměli uzavřené, čeká je nejen správním orgánem udělená pokuta ve výši až 40 000 Kč a sankce ze strany České kanceláře pojistitelů za provozování nepojištěného vozidla, ale také povinnost vzniklou újmu a škodu uhradit.

S havarijním pojištěním získají rychlou a účinnou pomoc v případě, že si svou chybou na vlastním voze způsobí škodu – ať už jde o škrábanec při parkování, nebo totální havárii. Spolehlivé asistenční služby jsou samozřejmostí. Navíc svůj automobil pojistí také proti odcizení, vandalismu a přírodním živlům. Doplňková pojištění chrání majetek i spolucestující před riziky, se kterými se často motoristé setkávají.

Na dotazy diváků odpovídá odborník na pojištění vozidel

Je potřeba mít sjednané kromě povinného ručení a havarijního pojištění ještě nějaké další připojištění před cestou na zahraniční dovolenou?

Majitel automobilu by si měl ověřit, jak ve vybraných destinacích funguje asistenční služba, kterou má v rámci pojištění vozidla sjednanou. V případě poruchy či nehody mu tak pojišťovna zajistí účinnou pomoc i v zahraničí. Proškolení pracovníci lokalizují místo události, domluví řešení situace, následně zajistí pomoc přímo na místě, nebo vůz odtáhnou do servisu. Zajistí odbornou konzultaci, dovoz paliva, výměnu kola, start přes kabely, vyproštění, odtah, případně opravu na místě.

Pro některé motoristy může být havarijní pojištění již značným zásahem do rozpočtu, a proto například v zimě raději nikam autem nejezdí. Existuje i pro takové případy nějaké řešení? 

Vhodnou alternativou havarijního pojištění je tzv. sezónní pojištění. To se týká např. svátečních řidičů, kteří nejsou za volantem celoročně a běžné povinné ručení či havarijní pojištění je pro ně nevýhodné. Dále je tu možnost připojištění také třeba čelního skla, asistenční služby nebo připojištění přírodních rizik. 

V případě, že osobním automobilem majitel převáží např. stavební materiál, je nutné zvažovat nějaké připojištění nákladu?

Pokud se nejedná o náklad rizikového charakteru, případně o náklad vzácný nebo cenný, není potřeba žádné zvláštní připojištění. Pojištění nákladu se také ponejvíc sjednává pro nákladní automobily ve vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě.

Bouračka může zásadně změnit vaše plány i váš život
Bouračka může zásadně změnit vaše plány i váš život (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

V případě, že řešíte pojištění vozidla – povinné ručení nebo havarijní pojištění a nejste si jisti, co je pro vás nejvýhodnější, obraťte se na odborníky, kteří se pojišťovnictvím zabývají. Také se můžete sami přes aplikace pokusit porovnat ceny a zvolit vhodný způsob pojištění vozidla.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; globalassistance.cz

Publikováno: 19. 9. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová