reklama

Do konce března musíte nahlásit zvířata, která se nachází na evropském seznamu invazivních druhů

Češi jsou národ chovatelů a chovají doma opravdu kde co. Od psů a koček přes akvarijní rybičky a zpěvné ptactvo až po opravdu exotická zvířata a ptáky. Mezi celou tou plejádou ale najdeme také tzv. invazivní druhy. Zvířata ze seznamu invazivních druhů se u nás nesmí množit a už vůbec ne vypouštět do volné přírody.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Želva nádherná je jednou z nejchovanějších sladkovodních želv na světě (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Chováte doma zvířata?

Máte doma zvíře z unijního seznamu invazních druhů? Můžete je mít i nadále, jen je potřeba takové jedince registrovat prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře. Od ledna roku 2022 platí nová pravidla pro invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu. Do konce března 2023 je tak nutné zaslat informace o chovaných druzích invazivních zvířat na našem území, viz:

Muntžak je rod asijských jelenovitých savců
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Muntžak je rod asijských jelenovitých savců

Mnoho chovatelů u nás chová zvířata z tzv. seznamu invazivních druhů. Tyto druhy živočichů se na dané území dostaly teprve s přispěním člověka a jsou tedy v této oblasti nepůvodní. Podařilo se jim zde zdomácnět a nyní se již samovolně a nekontrolovaně šíří, což může být spojeno s úbytkem druhů původních a velmi často těch, které mají podobnou funkci v přírodě jako invazivní druhy. Tyto invazivní druhy pak mohou vytlačovat či hubit původní druhy, a tím škodit přirozené skladbě fauny v oblasti. Některé invazní druhy mohou mít zcela zásadní dopady na původní ekosystémy či lidské hospodářství.

Ze zákonné povinnosti dle § 13j, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož poslední novelizace je účinná od 1. 1. 2022 proto vyplývá, že zvířata považovaná za invazivní druhy  není povoleno rozmnožovat a nesmějí se za žádných okolností nevypouštět do přírody. Mohla by se stát zdrojem nových životaschopných populací, které by ohrozily naše původní společenstva.

Nosál červený je medvídkovitá šelma
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nosál červený je medvídkovitá šelma

Příklady invazivních druhů živočichů

Velmi dokonalým příkladem působení invazivních druhů zvířat je Austrálie, kde byly  téměř vyhubeny původní druhy zvířat v důsledku přemnožení králíků, koček nebo krys, které sem byly dovezeny a staly se invazivními druhy. Zejména s kočkami je problém, protože na australském kontinentu nemají přirozeného nepřítele a jejich množení je tak naprosto nekontrolovatelné a neredukované.

Invazivní druhy zvířat v ČR

  • plzák španělský - neměl a nemá u nás žádné přirozené nepřátele, Je především imunní vůči parazitům, kteří napadají na našem území bezobratlé.
  • mýval severní - největší problémy má s mývaly Haná na jih od Olomouce kolem Věrovan a Tovačova. Obtěžují tím, že loví ostatní zvířata, jsou hluční a narušují celý ekosystém.
Mýval severní, lidově také medvídek mýval
Mýval severní, lidově také medvídek mýval (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Plzák španělský s oblibou vyhledává kulturní plochy
Plzák španělský s oblibou vyhledává kulturní plochy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
  • rak mramorový - zde stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, kteří přenosem račího moru decimují naše raky říční a kamenáče.
  • karas stříbřitý - má schopnost vytlačovat z dané lokality ostatní druhy kaprovitých ryb. Je ale akceptovatelným druhem např. pro sportovní rybolov.
  • norek americký - tato šelma nemá v české přírodě konkurenty a má jen minimum nepřátel. Likviduje různé živočichy, například kriticky ohrožené užovky nebo raky.
Rak mramorový nebo mřížkovaný je u nás hojně chován v akváriích
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rak mramorový nebo mřížkovaný je u nás hojně chován v akváriích
  • ondatra pižmová - u nás téměř zdomácněla a větší škody páchá pouze při přemnožení na hrázích vodních toků.
  • psík mývalovitý - patří mezi prohnané šelmy, umí dělat mrtvého, pokud je ohrožen. Je to zloděj slepic a vajec v našich kurnících, živí se i vyhrabanou zeleninou ze záhonů.
  • střevlička východní - škodí přenosem některých onemocnění na jiné rybí druhy zejména přenosem patogenů.
  • želva nádherná - poškozuje přirozená přírodní společenstva a u nás vytlačuje vzácnou a chráněnou želvu bahenní (Emys orbicularis), která je ale také nepůvodním druhem.
Psík mývalovitý se u nás rychle zabydluje
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Psík mývalovitý se u nás rychle zabydluje

Dále sem můžeme zařadit také třeba korálovku pruhovanou, burunduka páskovanéhonosála červeného či mundžaka.

Pokud byste uvedené jedince již nadále nechtěli mít v držení, je možné je odevzdat na místa k tomu určená. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na invaznidruhy@nature.cz.

Burunduk páskovaný je zemní veverka
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Burunduk páskovaný je zemní veverka

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře vám bude e-mailem do 30 dnů zaslán potvrzovací dokument o přijetí registrace, který bude sloužit u případných kontrol k doložení držení jedinců druhu z unijního seznamu dle čl. 31 nařízení č. 1143/2014.

Další informace na: https://www.nature.cz/web/invazni-druhy/registrace-zivocicha-z-unijniho-seznamu

Zdroj informací: nature.cz; mrk.cz; atlaszvirat.cz

Publikováno: 10. 3. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová