reklama

Do konce března musíte nahlásit zvířata, která se nachází na evropském seznamu invazivních druhů

Češi jsou národ chovatelů a chovají doma opravdu kde co. Od psů a koček přes akvarijní rybičky a zpěvné ptactvo až po opravdu exotická zvířata a ptáky. Mezi celou tou plejádou ale najdeme také tzv. invazivní druhy. Zvířata ze seznamu invazivních druhů se u nás nesmí množit a už vůbec ne vypouštět do volné přírody.

Želva nádherná je jednou z nejchovanějších sladkovodních želv na světě (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Chováte doma zvířata?

Máte doma zvíře z unijního seznamu invazních druhů? Můžete je mít i nadále, jen je potřeba takové jedince registrovat prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře. Od ledna roku 2022 platí nová pravidla pro invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu. Do konce března 2023 je tak nutné zaslat informace o chovaných druzích invazivních zvířat na našem území, viz:

Muntžak je rod asijských jelenovitých savců
Muntžak je rod asijských jelenovitých savců (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Mnoho chovatelů u nás chová zvířata z tzv. seznamu invazivních druhů. Tyto druhy živočichů se na dané území dostaly teprve s přispěním člověka a jsou tedy v této oblasti nepůvodní. Podařilo se jim zde zdomácnět a nyní se již samovolně a nekontrolovaně šíří, což může být spojeno s úbytkem druhů původních a velmi často těch, které mají podobnou funkci v přírodě jako invazivní druhy. Tyto invazivní druhy pak mohou vytlačovat či hubit původní druhy, a tím škodit přirozené skladbě fauny v oblasti. Některé invazní druhy mohou mít zcela zásadní dopady na původní ekosystémy či lidské hospodářství.

Ze zákonné povinnosti dle § 13j, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož poslední novelizace je účinná od 1. 1. 2022 proto vyplývá, že zvířata považovaná za invazivní druhy  není povoleno rozmnožovat a nesmějí se za žádných okolností nevypouštět do přírody. Mohla by se stát zdrojem nových životaschopných populací, které by ohrozily naše původní společenstva.

Nosál červený je medvídkovitá šelma
Nosál červený je medvídkovitá šelma (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Příklady invazivních druhů živočichů

Velmi dokonalým příkladem působení invazivních druhů zvířat je Austrálie, kde byly  téměř vyhubeny původní druhy zvířat v důsledku přemnožení králíků, koček nebo krys, které sem byly dovezeny a staly se invazivními druhy. Zejména s kočkami je problém, protože na australském kontinentu nemají přirozeného nepřítele a jejich množení je tak naprosto nekontrolovatelné a neredukované.

Invazivní druhy zvířat v ČR

  • plzák španělský - neměl a nemá u nás žádné přirozené nepřátele, Je především imunní vůči parazitům, kteří napadají na našem území bezobratlé.
  • mýval severní - největší problémy má s mývaly Haná na jih od Olomouce kolem Věrovan a Tovačova. Obtěžují tím, že loví ostatní zvířata, jsou hluční a narušují celý ekosystém.
Mýval severní, lidově také medvídek mýval
Mýval severní, lidově také medvídek mýval (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Plzák španělský s oblibou vyhledává kulturní plochy
Plzák španělský s oblibou vyhledává kulturní plochy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
  • rak mramorový - zde stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, kteří přenosem račího moru decimují naše raky říční a kamenáče.
  • karas stříbřitý - má schopnost vytlačovat z dané lokality ostatní druhy kaprovitých ryb. Je ale akceptovatelným druhem např. pro sportovní rybolov.
  • norek americký - tato šelma nemá v české přírodě konkurenty a má jen minimum nepřátel. Likviduje různé živočichy, například kriticky ohrožené užovky nebo raky.
Rak mramorový nebo mřížkovaný je u nás hojně chován v akváriích
Rak mramorový nebo mřížkovaný je u nás hojně chován v akváriích (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
  • ondatra pižmová - u nás téměř zdomácněla a větší škody páchá pouze při přemnožení na hrázích vodních toků.
  • psík mývalovitý - patří mezi prohnané šelmy, umí dělat mrtvého, pokud je ohrožen. Je to zloděj slepic a vajec v našich kurnících, živí se i vyhrabanou zeleninou ze záhonů.
  • střevlička východní - škodí přenosem některých onemocnění na jiné rybí druhy zejména přenosem patogenů.
  • želva nádherná - poškozuje přirozená přírodní společenstva a u nás vytlačuje vzácnou a chráněnou želvu bahenní (Emys orbicularis), která je ale také nepůvodním druhem.
Psík mývalovitý se u nás rychle zabydluje
Psík mývalovitý se u nás rychle zabydluje (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Dále sem můžeme zařadit také třeba korálovku pruhovanou, burunduka páskovanéhonosála červeného či mundžaka.

Pokud byste uvedené jedince již nadále nechtěli mít v držení, je možné je odevzdat na místa k tomu určená. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na invaznidruhy@nature.cz.

Burunduk páskovaný je zemní veverka
Burunduk páskovaný je zemní veverka (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře vám bude e-mailem do 30 dnů zaslán potvrzovací dokument o přijetí registrace, který bude sloužit u případných kontrol k doložení držení jedinců druhu z unijního seznamu dle čl. 31 nařízení č. 1143/2014.

Další informace na: https://www.nature.cz/web/invazni-druhy/registrace-zivocicha-z-unijniho-seznamu

Zdroj informací: nature.cz; mrk.cz; atlaszvirat.cz

Publikováno: 10. 3. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová