reklama

Tradice svátku Tří králů se udržuje téměř po celé Evropě

Svátek Tří králů připadá na 6. ledna a je dnem, kdy vrcholí Vánoce. Současně je označován křesťany jako poslední den oslav narození Ježíše. S tradicí souvisí příběh, který se odehrál ve městě Betlémě, kam se vydali Marie s Josefem kvůli sčítání lidu. Protože Betlém byl plný lidí a neměli ubytování, nocovali za městem v jeskyni, která sloužila jako chlév. V ní se narodil Ježíš, označovaný za nového krále a Spasitele, za kterým do Betléma putovali se vzácnými dary tři mudrcové.

Slavíme svátek Tři králů, moudrých mužů, kteří věděli o narození Ježíše (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Tradice křesťanského svátku Tří králů

Svátek Tří králů se v křesťanském názvosloví nazývá svátek Zjevení Páně. Slaví se šestý den nového roku a současně třináct dní po narození Ježíše, označovaného za Spasitele a nového krále, kterému se do Betléma přišli poklonit a obdarovat ho tři mudrcové z východu, kteří až později dostali jména Kašpar, Melichar a Baltazar. 

Tři králové se přijeli poklonit a obdarovat narozeného Ježíška
Tři králové se přijeli poklonit a obdarovat narozeného Ježíška (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Kdo byli Kašpar, Melichar a Baltazar

Podle všeho se nejednalo o krále, nýbrž o moudré a vzdělané muže, jejichž jména nebyla známa a nejsou uvedena ani v Bibli. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar dostali až později, údajně v době středověku.

Co skutečně znamenají písmena K + M + B

Vysvětlení jsou dvě. První praví, že se jedná o počáteční písmena jmen mudrců, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíškovi do Betléma. Podle druhého a věrohodnějšího vysvětlení znamená písmeno „K“ Kristus, „M“ obydlí a „B“ požehnání. V původním jazyce „Christus mansionem benedicat“, doslovně "Kristus ať obydlí žehná" neboli "Ať Kristus požehná tomuto příbytku". Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici - Otce, Syna a Ducha svatého.

Tradice psaní počátečních písmen a letopočtu bílou křídou na dveře domů
Tradice psaní počátečních písmen a letopočtu bílou křídou na dveře domů (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Symbolika čísla tři

Trojka se v tomto příběhu objevuje několikrát. Tři dary a tři mudrcové rozdílné barvy pleti, kteří byli zřejmě ze tří různých kontinentů. Současně byli rozdílného věku – jeden mladý, druhý středního věku a třetí starý, což může představovat tři fáze lidského života: přítomnost, minulost a budoucnost.

Tři dary - zlato, kadidlo a myrha

Symboliku lze vidět i v darech, kterými mudrcové obdarovali narozeného Ježíška. Tři dary zastupují tři prvky a tři různá skupenství, která se na Zemi vyskytují. Zlato symbolizuje pevné skupenství, kadidlo skupenství plynné a myrha, ze které se vyrábí masti, kapalné.

Mudrci se vzácnými dary – zlatem, myrhou a kadidlem
Mudrci se vzácnými dary – zlatem, myrhou a kadidlem (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Betlémská hvězda nebo kometa?

Podle legendy provázelo narození Ježíše nebeské znamení v podobě hvězdy, která se objevila na obloze. Její světlo jasně zářilo a ukazovalo cestu mudrcům, kteří na velbloudech a slonovi putovali s dary k Ježíškovi. Hvězda je symbolem světla a objevuje se v příbězích, koledách a zvycích. Stala se i součástí betlémů a někdy je vyobrazována jako kometa.

Do místa narození Ježíška přišli se třemi vzácnými dary tři mudrcové z východu
Do místa narození Ježíška přišli se třemi vzácnými dary tři mudrcové z východu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Význam betlémského světla

Dnes je betlémská hvězda spojována s takzvaným betlémským světlem, které na svátek Tří králů roznáší skauti. Betlémské světlo se zapaluje každý rok před Vánocemi v betlémské jeskyni, v Chrámu narození Páně v Palestině, odkud je letecky dopraveno do Vídně a poté do dalších evropských zemí. Světlo je poselstvím klidu, míru a příchodu něčeho nového. Lidé si světlo mohou z různých míst - zejména kostelů - přinášet v lucernách do svých domovů.

Tříkrálová sbírka a koledníci

Tradice koledování, kdy koledníci chodili do domácností, je už většinou minulostí. Dnes obcházejí koledníci přestrojení za tři krále města a obce a vybírají peníze na charitativní účely. Ty pak putují na pomoc lidem v nouzi, sociálně slabým rodinám, lidem bez domova, do azylových domů, stacionářů a na další účely. Tento zvyk se udržuje v podstatě po celé Evropě.

Betlém Wenzela Tutschku s postavami tří králů z roku 1862 -1940
Betlém Wenzela Tutschku s postavami tří králů z roku 1862 -1940 (Zdroj: Běla Nedorostová)

Nejznámější tříkrálová tradice

Mezi nejvýznamnější tradice dodržované o svátku Tří králů, které se zachovaly dodnes, patří koleda a psaní iniciál a letopočtu bílou křídou na dveře či vrata domu. Přestože lidé označují písmeny K, M a B svá obydlí, získali mudrci a mágové, kteří se přišli poklonit Ježíškovi, tato jména až později, a to na základě středověké legendy.

Zdroj informací: vira.cz; colorland.com; deti.vira.cz; irozhlas.cz

Vyrobte si tříkrálovou kasičku:

Publikováno: 6. 1. 2022, Autor: Běla Nedorostová, Profil autora: Běla Nedorostová