reklama

Rozumíme předpovědi počasí? O čem to rosničky mluví?

Rozumíte všemu, co meteorologové říkají v předpovědích počasí? Ne? Nabízíme stručný překlad základních pojmů, abyste příště už věděli, o čem to ty rosničky vlastně mluví.

Jak rozumět předpovědi počasí

Izobara 

Izobara = v meteorologii čára spojující na mapě místa se stejným tlakem vzduchu přepočteným na hladinu moře.

Fronta

Fronta = rozhraní, které od sebe odděluje vzduchové hmoty různých fyzikálních vlastností.

Teplá fronta 

Teplá fronta = čelní část frontální vlny či frontálního systému. Pomalé stoupání teplého vzduchu po ustupujícím studeném má za následek jeho rozpínání, ochlazování, kondenzaci vodních par a vytvoření mohutného oblačného systému podél celé frontální plochy… Srážky mají trvalý charakter a vypadávají v širokém pásmu. V zimě sněžení přechází v déšť, tvoří se nebezpečné náledí.

Studená fronta

Studená fronta = týlová část frontální vlny či frontálního systému. Studený vzduch se zde klínovitě zasouvá pod teplý. Studená fronta uzavírá teplý sektor tlakové níže. Projevuje se kupovitou oblačností v blízkosti frontální čáry, případně i před ní. Studená fronta má většinou úzké srážkové pásmo s prudkými přeháňkami či bouřkami v letní polovině roku. Tlak vzduchu před studenou frontou klesá, za ní výraznější stoupá.

Okluzní fronta

Okluzní fronta = studená fronta vždy dostihne teplou. Pak se spojí u zemského povrchu ustupující studený vzduch s postupujícím a teplý sektor je vyzdvižen do výše.

Při předpovědi počasí se nespoléhejte na rosničku
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Při předpovědi počasí se nespoléhejte na rosničku

Tlaková níže

Tlaková níže (cyklóna) = tlakový útvar, který je na přízemní povětrnostní mapě vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou jako oblast s nižším tlakem. Nejnižší tlak je ve středu tlakové níže. V průměru urazí tento tlakový útvar několik set kilometrů za 24 hodin.

Tlaková výše 

Tlaková výše (anticyklóna) = tlakový útvar, který je na přízemní povětrnostní mapě vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou jako oblast s vyšším tlakem. Do jejího středu tlak stoupá. Anticyklóny pokrývají větší oblasti a pohybují se pomaleji než níže.

Brázda nízkého tlaku vzduchu

Brázda nízkého tlaku vzduchu = pásmo nižšího tlaku bez uzavřených izobar, které leží mezi dvěma oblastmi vyššího tlaku a odděluje je.

Hřeben vysokého tlaku vzduchu

Hřeben vysokého tlaku vzduchu = pásmo vyššího tlaku bez uzavřených izobar oddělující dvě tlakové níže.

Výběžek vyššího tlaku vzduchu

Výběžek vyššího tlaku vzduchu = klín vyššího tlaku, vybíhající z anticyklóny mezi dvě brázdy nízkého tlaku a v předpovědi signalizuje jen přechodné zlepšení počasí, často jen na jeden den.

Zvlněná studená fronta

Zvlněná studená fronta = na dlouhých studených frontách se v některých úsecích (např. nad Alpami) mění charakter fronty na opačný, tzn., že zde vznikne teplá fronta.

Už rozumíte předpovědi počasí? My ano! Příště, až budete poslouchat předpověď počasí, budete přesně vědět, o čem to je řeč.

Zdroj: slovnik.cmes.cz, www.chmi.cz

Publikováno: před týdnem, Autor: Jaroslav Beran, Profil autora: Jaroslav Beran